Privacy Statement

Privacy statement camera-onderdelen.com

camera-onderdelen.com is een onderdeel van Camera Service Limburg, hierna CSL. Deze webshop heeft een eigen privacy statement.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

CSL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Naam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, Betaalgegevens,

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.:
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
Onze website is niet bestemd voor bezoekers onder de 16 jaar. Indien u als ouder er van overtuigd bent dat uw zoon of dochter zonder toestemming persoonsgegevens heeft gedeeld, neem dan contact met ons op via info@camera-service.nl.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens:

CSL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Facturering, Contact opnemen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, Om goederen en diensten bij u af te leveren, Om onze dienstverlening te beschermen tegen (digitale) aanvallen, CSL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
CSL neemt geen besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CSL) tussen zit. Wel gebruikt CSL geautomatiseerde systemen om aanvallen op onze dienstverlening tegen te gaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Uw Naam, Adres, Telefoonnummer en E-Mailadres en betaalgegevens worden bewaard zolang de dienstverlening loopt.
IP-adressen worden zolang de dienstverlening loopt bewaard.
Als een wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan geldt deze.

Delen van persoonsgegevens met derden
CSL verstrekt persoonsgegevens om haar dienstverlening uit te kunnen voeren aan de volgende partijen:

Mollie – voor het uitvoeren van betalingen.
Myparcel – voor het aanmaken van verzendlabels en versturen van de pakket trackingscode.
PostNL – voor het vesturen van pakketen.
Google Analytics – voor het analyseren van websitegebruik , ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit persoonsgegevens.
Google Recaptcha – voor het beschermen van de website tegen inlog- en bestelpogingen van zogenoemde bots
Anders dan deze partijen verstrekt CSL geen persoonsgegevens aan derden, anders dan om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
CSL gebruikt enkel functionele cookies. Onze cookies worden gebruikt voor uw winkelmand en daarnaast gebruikt Google Analytics enkele cookies voor het analyseren van websitegebruik. Dit ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Indien u uw gegevens wilt opvragen, corrigeren of laten verwijderen kunt u een bericht sturen naar info@camera-service.nl of een brief versturen naar ons postadres.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
CSL wijst erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens
CSL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
In het kader van systeembeveiliging, worden een zwarte en een witte lijst bijgehouden door onze firewall. Hiermee worden aanvallen op onze server(s) tegengegaan. Tevens wordt gebruik gemaakt van reCaptcha om inlog- en bestelpogingen van zogenoemde bots tegen te gaan.
CSL maakt backups van de servers.
CSL is gevestigd aan Medealaan 33 6124 AV Schipperskerk.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018